Feliway och Zylkene

Feliway kan hjälpa din katt vid många olika situationer och problem. Feliway innehåller  syntetiska feromoner. Detta är doftsubstanser som alla däggdjur utsöndrar för att kommunicera ordlöst med varandra. Att tala via doftsignaler är ett av de viktigaste sätten för våra katter att kommunicera med varandra. Jag arbetar mycket med Feliway och vi har det på kliniken och vi ser att det fungerar på många katter. De känner sig mer lugna och mer tillfreds med att vara hos veterinären. Feromonerna påverkar endast sin egen art.

Feromoner är inte hormoner som bildas i kroppen. Feromoner bildas i körtlar, hud och slemhinnor och tas upp av det vomeronasala organet, Jakobssons organ, som sitter i munhålan. Om du har sett din katt lukta på något och sedan håller munnen lite halvöppet , använder den det organet, de kan smaka på lukten genom att använda sig av det. När feromonerna går genom detta organ sänder det sedan signaler till hjärnans doftcentrum.

Katter har sina revir som de markerar genom fler olika doft- och synmarkeringar. Förändringar i kattens miljö såsom ett veterinärbesök, flytt, en ny katt, en bebis, en ny möbel, ommöblering m.m. kan verka oroande för katten för att dess markeringar med feromoner försvinner, störs eller flyttas. Katten blir då spänd, stressad och orolig. Det som vanligtvis händer är att katten början urinmarkera och klösa på inredning och väggar. Katten kan även bli aggressiv eller ändra sitt beteende. Finns det flera katter i hemmet kan det uppstå en spänning och oro katterna sinsemellan.

På katter har man funnit fem olika feromonproducerande områden; ansiktsregionen, tassar/trampdynor, juvret under digivningen, runt könsorganen samt runt analöppningen.  Urin och avföring innehåller också feromoner från körtlar i slemhinnorna i urinorganen och tarmslemhinnorna. Jag tänkte berätta lite för dig hur alla dessa olika feromoner fungerar utefter de olika områdena.

Ansiktsferomoner

De flesta har sett sin eller sina katter stryka kinden, från hakan till örat, mot möbler, människor, andra djur och katter. Genom att de stryker sig sprider de sina feromoner inom sitt territorium och får katten att känna sig trygg och lugn inom området. Om det uppstår förändringar, som jag skrev ovan, kan detta få katten att känna sig orolig.  Det kan röra sig om väldigt små förändringar som ett nytt par skor eller större som en liten bebis ankomst. Olika individer klarar av olika förändringar.

Man har gjort olika studier på att ansiktsferomonernas funktion kan delas in i tre grupper.

  1. Funktion för rumsorientering. Katten stryker sig emot föremål som är i gräns mellan ett passage och ett revir, tex dörrposter. Sedan även på stora möbler som också hjälper till för kattens rumsorientering, även små möbler, beroende på vad katten ser som viktigt för sitt territorium.
  2. Relationsfunktion. Katter som delar sitt revir med andra; djur, katter och människor stryker sig emot varandra för att alla ska ha en gemensam doft. Om det kommer något/någon utomstående känns det/den igen genom att denne inte doftar som de andra.
  3. Känslomässiga stabilitetsfunktionen. Om en katt kommer in i ett rum där en annan trygg katt har varit tidigare får det den nuvarande katten att känna sig trygg, börjar utforska området, börja äta och acceptera smekningar mycket snabbare om en katt kommer in ett rum där det inte finns några doftmarkeringar sedan tidigare, som då känner sig orolig och stressad över situationen. Detta är något som det har gjorts flera experiment kring.

Feromoner från tassar och trampdynor
När katter går och klöser sprider de feromoner från sina svettkörtlar på tassarna och trampdynorna.  Om det har varit en rädd katt inne i undersökningsrummet hos veterinären kan din katt som kommer efter uppleva denna rädsla. Därför är det extra viktigt att städa av undersökningsbordet emellan kattpatienterna. Det är endast när katten klöser på vertikala ytor för att markera som den sprider sina feromoner. Det gör den oftast  på öppna platser, dörrkarmar eller framträdande saker, genom att klösa försöker den få sig att känna sig tryggare. Det är därför det är bra att ha klösbrädor och klösmöbler nära olika dörrposter och ingångar.

Feromoner från juverområdet under digivningen
Hos de allra flesta däggdjur produceras feromoner som ska få ungarna att känna sig trygga och lugna med sin mamma. Även vuxna djur kan påverkas av detta.

Feromoner från analregionen
Området kring svansen och analöppning är väldigt viktiga för katterna när de kommunicerar. Analsäckarna som sitter på varsin sida om analöppningen, utsöndrar feromoner  för social kommunikation.  Om en katt blir väldigt rädd kan katten ”släppa sina analsäckar”, sekret som innehåller feromoner sprayas iväg flera meter. En katt som vänder dig rumpan till är en vänlig katt som genom detta hälsar på dig.

Feromoner i urin och avföring
Vi har störst kunskap om urinmarkering hos katter idag där de sprider sina feromoner. Även avföringen innehåller feromoner. Katter urinmarkerar av olika orsaker; tex  för att markera revir eller sexuell markering. Katter markerar också med sin urin vid olika upplevelser av förändringar i sin miljö eller sitt territorium.  Att markera med urinen är ett av de viktigaste sätten för katten at markera sitt revir. Både hon- och hankatter oavsett om de är kastrerade eller inte markerar sitt revir utomhus.  Men det är när katten börjar göra det inomhus som det ofta skapar problem.  När en katt markerar går det ofta till så att den närmar sig en vertikal yta, luktar på den, trampar med sina tassar, vänder bakdelen mot ytan och svansen höjs och en urinstråle avges snabbt. En markering som för oss luktar väldigt starkt och illa. Man ska inte förväxla detta med katter som kissar på golvet, sängar eller utanför sin låda, detta har inte med markering att göra, dock kan detta vara ett tecken på att katten inte känner sig tillräckligt trygg för att använda sin låda.  Ett veterinärbesök rekommenderas om de kissar som senast nämnt då det kan ligga bakomliggande sjukdomar bakom detta.

Vill ni köpa Feliway eller Zylkéne över internet och få hem det snabbt och smidigt kan ni bara klicka här så kommer ni till VetZoo.se.

Feliway kan vara din katts hjälp
Om din katt har utsatts för några förändringar eller liknande kan du hjälpa den med att tillsätta syntetiska feromoner. Feliway finns i flera olika former, i sprayform och en adapter som man pluggar in i vägguttaget.

Kommentarer inaktiverade.